Ajankohtaista:Suomi 100 tuotteeksi: Suomi 100 Juhlavuoden Leijonakoru valittiin viralliseksi Suomi 100 -tuotteeksi.

Muokkaa ostoskoria, Tilaa tuotteet tai sulje tämä ilmoitus

Rekisteriseloste


Rekisteriseloste
Yleistä
Damastikoru on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa asiakkaan omien henkilötietojen käsittelyyn. Tällä rekisteriselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Damastikoru (jäljempänä ”Damastikoru”) Y-tunnus: 2593606-7. Aittatie 2, 96100 Rovaniemi.
Rekisteriasioita hoitava vastuuhenkilö, Mauri Härkönen, toimitusjohtaja, Puhelin +358 (0) 40 5711 987. Sähköposti: info(at)damastikoru.fi

Rekisterin nimi
Damastikorun verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö tallennetaan rekisteriin, jos hän on rekisteröitynyt Damastikorun verkkokauppa-asiakkaaksi, ostanut tuotteita osoitteessa www.damastikoru.fi, tilannut Damastikorun sähköisen uutiskirjeen, vastannut kyselyyn verkossa tai Damastikorun tilaisuudessa ja antanut markkinointiluvan.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Damastikorun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja tilaushistorian arkistointi. Rekisteriä käytetään myös lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Damastikorun verkkokaupan kehittämiseen ja yrityksen toiminnan edellyttämiin tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään myös asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös Damastikorun malliston kehittämiseen, asiakaskunnan profilointiin sekä kiinnostavamman markkinoinnin ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle.

Damastikoru voi käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita jolloin osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Damastikorun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan ja Damastikorun asiakassuhteeseen, sopimukseen, verkkosivustojen käyttöön, asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen tai henkilötietolain velvoitteisiin perustuen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi
Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi, jos asiakkuus edellyttää luottosopimusta
Tullin vaatimat passitiedot tai vastaavat tilattaessa tuotteita verottomana Suomen ulkopuolelta
Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Tiedot verkkokauppatilauksista
Tilausten maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
Tilausten seurantatiedot logistiikkayrityksiltä
Damastikorun Facebook- tai Google-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
Tiedot markkinointiluvista ja – kielloista
Syntymävuosi
Sukupuoli
Tietoa korumieltymyksistä
Osallistumishalukkuus tapahtumiin
Tiedot mahdollisista luovutetuista palkinnoista
Verkkokaupan ohjelmistotoimittajalle siinä määrin, kuin verkkokaupan tekninen ylläpito ja kehittäminen edellyttävät
Sähköpostimarkkinointikumppanille, jos asiakas on sallinut uutiskirjeen tai muun sähköisen markkinointiviestinnän
Logistiikkayritykselle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti annettuun toimitusosoitteeseen
Maksunvälittäjälle maksukortilla tai muulla Damastikorun verkkokaupassa käytössä olevalla maksujärjestelmällä maksettaessa
Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
Tullille tilattaessa tuotteita verottomana EU:n ulkopuolelle
Perintäyhtiölle erääntyneiden laskujen siirtyessä perintään
Henkilöltä voidaan kysyä ja tallentaa myös seuraavia vapaaehtoisia tietoja:
Tietojen pääasiallinen lähde on tilauksen tehnyt asiakas itse. Lisäksi saamme tietoja yhteistyökumppaneiltamme, kuten esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajilta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme asiakkaalle tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen.

Tietojen luovutus
Damastikoru voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Damastikorun kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamiseksi tai Damastikorun asiakasprofilointia varten. Tiedot välittyvät myös mahdollisen luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Damastikorun yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tarvittaessa Damastikoru voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Informoimme viranomaisten tietopyynnöistä myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.
Välitämme henkilötietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin säilytys ja suojaus
Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti yhteistyökumppanin palvelimella ja Damastikorun sisäisessä verkossa salasanoin suojattuna. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperiversiona.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja työtehtäviensä välttämättä edellyttämässä laajuudessa. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo työsopimukseen liitetty vaitiolovelvollisuus.

Oikeus tietojen tarkastukseen, korjaukseen, poistoon ja kieltoon
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa oikaista häntä koskevia rekisteriin on tallennettuja tietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Mauri Härkönen, Damastikoru, Aittatie 2, 96100 Rovaniemi info(at)Damastikoru.fi

Damastikoru vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti, lähtökohtaisesti asiakastiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli osoitetiedoissa on ristiriitoja, pyritään henkilöllisyys varmentamaan muilla keinoilla.
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietonsa poistettavaksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka viranomaisvalvonnan osalta on säilytysvelvollisuuden piirissä (esim. verotustiedot lahjoituksista tai palkinnoista).
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Damastikorun verkkokaupan asiakaspalveluun puhelinnumero 040-5711 987 (mpm/pvm, hinta määräytyy soittajan liittymäsopimuksen perusteella), kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse osoitteeseen info(at)damastikoru.fi.

Jos henkilötietojen käsittelyssä on asiakkaan mielestä puutteita tai se on lainvastaista, asiakkaalla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Rekisteriselosteen ylläpito ja muuttaminen
Palveluiden kehityksen ja muuttuvan lainsäädännön edellyttäessä pidätämme oikeuden muuttaa rekisteriselostetta. Yksityisyyteen, henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: info(at)damastikoru.fi

Rekisteriseloste päivitetty 7.5.2018

Yhteystiedot:
Damastikoru
Aittatie 2
96100 Rovaniemi
+358 (0)40-5711 987
info(at)damastikoru.fi
www.damastikoru.fi